ØNSKER DU Å BLI TRENER?

Har du lyst å bli trener i Lye IL?

Vi søker stadig nye trenere til idrettslaget i de fleste idrettene.

Ta kontakt med gruppeleder i den idretten du vil bli trener i, eller med styreleder.


Alle trenere i Lye IL må være medlem i idrettslaget for å kunne være trener.

Som trener er kontingenten kun 100,-/år, denne kan en også søke om å få refundert.


Nye trenere må også fremvise politiattest uten anmerkninger dersom de skal være trener for mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Dette får ved å fremvise gyldig legitimasjon til politiattestansvarlig  (styreleder i Lye IL) som så utsteder en bekreftelse som legges ved søknaden om politiattest.

Her står det mer om dette:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Team Meeting