Kontroll tekst på et dokument
 

GDPR

Personvern / GDPR i Lye IL

Vi har satt oss inn i Norges Idrettsforbunds retningslinjer og EUs nye personvernregler og

oppdatert vår egen personvernerklæring. Du som medlem skal være trygg på at vi behandler

dine personlige opplysninger på en sikker og forsvarlig måte, og ikke benytter opplysningene

til andre formål enn det de er ment til.

For oss som idrettslag gjelder følgende (utdrag fra veileder fra NIF, vedtatt 20.12.17):

”Norges Idrettsforbund og tilknyttede organisasjonsledd kan innhente og bruke slike opplysninger

med hjemmel i «medlemsavtalen». Det betyr at når en person blir medlem i idretten har idretten

lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige personopplysninger.”

”Dersom personen har oppgitt mobiltelefonnummer/e-postadresse, er dette å anse som et samtykke

til at organisasjonsleddet kan kontakte vedkommende per e-post og SMS med bakgrunn i

medlemsavtalen. ”


Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Lye IL (organisasjonsnummer 982 988 926). Lye IL

er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger som samles inn på nettsidene

www.lyeil.no.

Informasjon innhentes og håndteres i overensstemmelse med bestemmelsene i GDPR

(General Data Protection Regulation), den nye personvernsforordningen i EU som trådde i

kraft fra 20 juli 2018.

Personopplysninger som samles inn og lagres

- Navn

- Kontaktinfo

- Fødselsdato og kjønn

- Hvilke medlemskap medlemmet er tilknyttet

- Familierelasjoner

- Faktura- og betalingshistorikk

Hvordan informasjon innhentes?

Vi samler inn opplysninger via MinIdrett eller påmelding direkte på skjemaer som for

eksempel innmeldingsskjema, påmeldingsskjema til aktiviteter, innsamling av kontaktinfo på

lister, epost osv.

Formålet med informasjonen som innhentes

-        Administrasjon av idrettslagets medlemmer og aktiviteter

-        Tilby god medlemsservice og info om relevante aktiviteter til rett medlem til rett tid

-        Administrere betalinger mv

Hvem behandler informasjonen?

Tilgang til personopplysninger er tilgangsstyrt. Frivillige som har behov for tilgang til data for

å kunne utføre sitt verv vil få tilgang etter behov. Tilganger slettes når behovet er opphørt.

Personer utenfor idrettslaget vil ikke gis tilgang til personopplysninger. Unntaket for dette er

representanter for systemeiere som nevnt i punktet under, for å ivareta support mv.

Hvor lagres informasjonen?

Innhentet informasjon lagres i vårt medlemssystem KlubbAdmin.

Eposter (Outlook) lagres på interne servere og  brukes til medlemskommunikasjon.

Fakturerings- og betalingshistorikk lagres i vårt regnskapssystem Azets.

Kontaktinfo for fotballspillere, trenere og lagledere legges inn i NFF sitt medlemssystem

FIKS.

Kontaktinfo for andre idretter legges inn i SportsAdmin ved lisensregistrering, påmelding til

turneringer med mer.

Kontaktinfo for styremedlemmer legges inn i NIF sitt system KlubbAdmin.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon kan slettes på oppfordring fra medlem.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående, kommersielle tredjeparter. Unntaket

her er klubbens sponsorer, hvor NIFs medlemsavtale gir sponsorer tilgang til medlemmers

kontaktinfo. NIF vil ikke gjennomføre slike sponsoraktiviteter uten varsling/mulighet for

reservasjon fra medlemmet. For deling av informasjon innenfor idrettens medlemssystemer,

se ovenfor.

Rettigheter

Som medlem og bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i

personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve

retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til

personopplysningsloven.

Som medlem kan du motta nyhetsbrev fra oss. Som medlem mottar du også viktig

informasjon om våre aktiviteter og tilbud direkte fra vårt medlemssystem. Dette er

informasjon som følger medlemskapet.

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til

personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette

gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig

www.datatilsynet.no

PUBLISERING AV BILDER

Samtykke til publisering av bilder i regi av LYE IL


LYE IL ønsker å informere om reglene som gjelder for publisering av bilder.
Grunnregelen er at en alltid skal spørre om samtykke, men at et samtykke må ikke alltid være skriftlig. Det står i loven at et samtykke skal være informert, og med det menes at en skal ha gitt informasjon som gjør at en skjønner hva en samtykker til, og hvilke konsekvenser det får. Hvis de som er avbildet er under 15 år, må også de foresatte samtykke til publiseringen. Man kan når som helst trekke et samtykke tilbake.

Det finnes unntak til hovedregelen om at en skal spørre om samtykke. Når bilder har nyhetsverdi, som for eksempel bilder av publikum på et idrettsarrangement, må en ikke spørre om samtykke.

For LYE IL er det aktuelt å publisere bilder på egen web-side og på våre Facebook sider. Unntaksvis kan det være aktuelt for våre sponsorer å bruke bilder fra arrangementer, gruppebilder eller enkeltpersoner.
Vi sender ikke ut samtykkeskjema til alle medlemmer, men ber om tilbakemelding dersom noen ønsker å reservere seg mot publisering av bilder. Tilbakemelding kan enten sendes skriftlig, via melding eller muntlig til LYE IL ved leder. Vi gjør oppmerksom på at reservasjonen omfatter bilder der personen lett kan identifiseres, ikke f.eks publikumsbilder, eller bilder fra et stevne/turnering.

Vi oppfordrer også dere til å ha disse reglene med dere når dere publiserer bilder av egne og andres barn.

Se mer om nettvett her: https://nettvett.no/bilder-av-barn-pa-nett/

POLITIATTEST

Enter your answer to the question here. Make sure the writing is clear and concise, and helps visitors get the support they need in the most efficient way. Consider elaborating with examples or visual aids to ensure all users fully understand the information.