Lyelogo1.jpg

HØGFJELLS-
TURNERINGEN 2021

TURNERINGEN FOR 6- OG 7-ÅRINGER!

I Lye IL er vi optimister og satser på at det er mulig å arrangere Høgfjellsturnering 28. august 2021. Spørsmål om arrangementet kan rettes til Arild Berland på e-post: arild.berland@lyse.net