Lyefjell.jpg

MEDLEMSKONTINGENT 2022

25.03.2022

Medlemskontingenten i Lye IL er for perioden 1. januar 2022 - 31.desember 2022 som følger:

Medlem barn/ungdom 0 - 15 år kr. 850,-
Medlem over 16 år kr. 1175,-
Familiemedlemsskap kr. 2 200,- *
Idrettskolen kr. 350
Støttemedlemskap kr. 200
Trenere , leder og styremedlemmer  kr.100 (kan søkes refundert fra idrettslaget)

Kontingenten kan betales inne i MinIdrett direkte eller ved bruk av giro med KID som ligger i mailen som dere har fått.


MERK: Ved feil beløp på giro skal dere ikke selv justere beløpet. Feil må meldes fra om via mail til medlem.lye.il@gmail.com slik at vi kan utføre nødvendige rettelser i systemet.

* Hjemmeboende barn under 18år kan bli inkludert i familiemedlemskap. 

 

FORSIKRINGER

Betalende medlemmer i Lye IL er dekket av forsikringer. 
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite ( NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i Lye IL´s regi, er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. 

Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.


Forsikringen dekker også trenere, ledere og dommere som bistår organisert aktivitet for barn under 13 år. 

Les mer om forsikringen her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/For barn fra 13 år og eldre som er medlem og aktiv utøver i en idrett gjelder følgende;
Fra den dagen barnet fyller 13 år og eldre, må det løses lisens for denne idretten vedkommende deltar i. Her gjelder ulike ordninger i de enkelte særforbund. Kriteriene for lisensordningen kan leses på særforbundet sine hjemmesider. Oversikt over særforbund

finner du her

POLITIATTESTER

Kommer

STØTTEORDNINGER

Lye Idrettslag har støtteordninger til personer som av ulike årsaker ikke har mulighet til å betale søk her

Betalingsutfordringer medlemskontingent, treningsavgift etc.

Til medlemmer i Lye IL
Vi vet det kan være mange grunner til manglende betaling. Om man har glemt å betale
tidligere, så er jo dette en gylden anledning til å ordne opp i det akkurat nå. Er det andre
grunner til manglende betaling som ikke så lett kan ordnes opp i akkurat nå? Da vil det være
fint om dere tar kontakt med oss, slik at vi kan finne en løsning sammen. Vi er fleksible når vi
vet at vi trenger å være det. 
Ta en telefon til leder eller medlemsansvarlig i hovedstyret eller send en mail. Informasjon
om dette finner du under Kontakt oss.
Støtte til fritidsaktiviteter
NAV
Det vil mulig å søke via NAV kontoret. De som ønsker å søke om bidrag til fritidsaktivitet må
kontakte sitt lokale NAV kontor.
Skjema som brukes heter "SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV"
Ved behandling av søknaden må inntekter og utgifter dokumenteres.
Det er ingen søknadsfrist i forhold til denne ytelsen.

RØDE KORS GRASROTANDEL
Bryne Røde kors har et grasrotfond hvor ledere for fritidsaktiviteter kan søke om støtte til de
i aktiviteten som ikke har råd til å være med på aktiviteter. De støtter medlemskontingenter,
turneringer, utstyr med mer. Ledere som ønsker mer informasjon om dette kan sende en
mail til bryne.rodekors@gmail.com så får de informasjon om hvordan de skal gå frem.

LYE IL
Lye IL har etablert en stønadsordning som skal sikre barn deltakelse på fritidsaktivitet.
Målgruppen er barn på Lye som ikke kan delta på en fritidsaktivitet fordi familiens
inntektssituasjon ikke gir rom for dekning av slike utgifter. 
Støtten gis for et år av gangen og må søkes om på nytt ved årets start.
 
Ta kontakt om du lurer på noe.

Hovedstyret i Lye IL