• Lye Il

Innkalling Årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Lye IL


Årsmøtet avholdes den 27 Mars 2019 kl 18:30 i klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til hovedstyret senest 13.Mars 2019 til medlem.lye.il@gmail.com


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Lye IL sine nettsider på www.lyeil.no. Link vil også legges ut på Facebook siden til Lye IL. 


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten senest 1 måned før årsmøtet. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen 

Hovedstyret

Lye IL

110 visninger0 kommentarer
 

Kvartsvegen 7 
4347 Lye

  • Facebook

©2019 by Lye Il. Org nr:982 988 926