• klubbhuslyeil

Innkalling til årsmøte i Lye Idrettslag

Oppdatert: 23. mar.

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Lye Idrettslag.


Årsmøtet avholdes den 24.03.2022 kl 19.30 i klubblokalet.


Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 08.03.2022 til

henning@jaerensparebank.no


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.lyeil.no det vil og komme en link på Lye IL sine facebook sider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én

måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5-§ 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret

Årsmelding Lye IL 2021
.pdf
Download PDF • 2.04MB

Kontrollutvalg beretning for 2021 - Lye IL
.pdf
Download PDF • 131KB

Lye IL årsrapport regnskap 2021
.pdf
Download PDF • 766KB
99 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle